Nhiều sự thất bại trên đời là do người ta không nhận ra người ta đang ở gần thành công đến mức nào khi họ từ bỏ.

Thomas Edison

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Any Way You Want It
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Journey
Lời nhạc Journey: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Any way you want it
That's the way you need it
Any way you want it
 
She loves to laugh
She loves to sing
She does everything
She loves to move
She loves to groove
She loves the lovin' things
 
Ooh, all night, all night
Oh, every night
So hold tight, hold tight
Ooh baby, hold tight
 
Oh,she said,
"Any way you want it
That's the way you need it
Any way you want it"
She said, "Any way you want it
That's the way you need it
Any way you want it"
 
I was alone
I never knew
What good love could do
Ooh, then we touched
Then we sang
About the lovin' things
 
Ooh, all night, all night
Oh, every night
So hold tight, hold tight
Ooh baby, hold tight
 
Oh, she said,
"Any way you want it
That's the way you need it
Any way you want it"
She said, "Any way you want it
That's the way you need it
Any way you want it"