Có tiền và có những thứ tiền có thể mua được là điều tốt, tuy nhiên, đôi khi cũng nên xem lại và đảm bảo rằng mình không mất những thứ mà tiền không mua được.

George Horace Lorimer

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Any Mr. Man
Sáng tác:
Ca sĩ: Beenie Man
Lời nhạc Beenie Man: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Intro:
Di gun is here, laugh
Oh bad guys beware, laugh
Bad man is here
Wooh lordy. lordy, lord
Brand new gear
Yoh yu a hear mi, woh
A me name never happy
Me mek duppy
Dis bad man like yuh tek man fi claffy
Copper shot a pick yuh like how crook pick ackee
Shouldn't dis di man from brook vally
 
Chorus:
A man weh dis any *****, anybody, any Mr. Man
Worse if yuh dis mi wid mi clock dem ina mi hand
Any bwoy weh dis Beenie Man a dead man
Wol on, wol, on, mek mi repeat mi song
Well any *****, anybody, any Mr. Man
Worse if yuh dis mi wid mi clock dem ina mi hand
Any bwoy weh dis Beenie Man a dead man
Future, Future Troubles pass mi mi gun no man
 
Verse 1:
Tell dem say a water house mi born
And a graig town mi jam
How dem fi dis mi wid mi Glock dem in a mi hand
When mi a rass copper shot shot
Mi nuh ask question
Proceed to the part a song
Di part weh go so
Slow singing, nuff flower bringing
If a ever hear ma burglar alarm ringing
Ring Diggy, Diggy Ding, yuh coffen bringing
Bad Man a speak pon di riddim
Past mi Beretta, putting all di hole
Up in yuh structure
It's nuh matter, di money catcher, di brain snatcher
If yuh dis mi a deal wid yuh matter
Bad man a chat to yuh proper
 
Chorus
 
Verse 2:
Yuh a hear mi, well den
Uncircumcise like a pig yuh all a scream
Pop of mi gun and lick off yuh head clean
Body in a gully wol yuh marrow turn stream
Yuh wipe out like a beam, mi sing say
Big gun mi bust mi want di world know
A nuh damino neither Te-Ta-Toe
Hold bad man murder dem in a row
Well a just so it go
Mi slang, how yuh fi dis bad man wid di bomb
Old Raggy, Raggy fresh from Vietnam
People unoo listen to mi slang
Den hop a long
 
Chorus
 
Verse 3:
A me dem call never happy
Me mek duppy
Dis bad man like yuh tek man fi claffy
Copper shot a pick yuh like how hook pick ackee
Shouldn't dis di man from brook vally
Well yuh must si silly, yuh nuh hear bout Billy
Dis bad man from round all di terry
Copper shot a lick yuh, head and all yuh belly
Dis bad man well yuh dead like - - -
Well yuh a hear we dis
 
Chorus
 
Repeat Verse 1
 
Chorus
 
Any ***** any body, any puss any
Any body stabby, dis man a ready
Me have mi Glock, mi Matic and mi Uzi steady
Bad man nah go worry
Cause I will dis any ***** anybody, any Mr. Man