Sự khác biệt giữa thất bại và thành công là giữa làm gần đúng, và làm thật đúng.

Edward Simmons

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Another Man Done Gone
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Johnny Cash
Lời nhạc Johnny Cash: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Another man done gone (another man done gone)
Another man done gone another man done gone another man done gone
Another man done gone (another man done gone
Another man done gone another man done gone)
He had a long chain on (he had a long chain on
He had a long chain on he had a long chain on)
They hung him in a tree they hung him in a tree
They let his children see they let his children see
(When he was hangin' dead) when he was hangin' dead
The captain turn his head the captain turn his head
He's from the county farm (he's from the county farm
He's from the county farm he's from the county farm)
I didn't know his name (I didn't know his name
I didn't know his name I didn't know his name)
Another man done gone another man done gone another man done gone
Another man done gone (another man done gone
Another man done gone another man done gone)
Another man done gone another man done gone another man done gone