Cuộc chiến thật sự là giữa những gì bạn đã làm, và những gì bạn có thể làm. Bạn so sánh bạn với chính mình chứ không phải ai khác.

Geoffrey Gaberino

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Another Believer
Sáng tác:
Lời nhạc Rufus Wainwright: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
from Meet the Robinsons soundtrack
 
Hello, I got something to tell you
But it's crazy, I got something to show you
So give me just one more chance, one more glance
And I will make of you another believer
 
Guess what?
You got more than you bargained
Ain't it crazy?
You got more than you paid for
So give me just one more chance, one more glance
One more hand to hold
 
You've been on my mind, though it may seem I'm fooling
Wasting so much time, though it may seem I'm fooling
 
What are we gonna do?
What are we gonna do about it?
 
So then, that is all for the moment
Until next time, until then, do not worry
And give me just one more chance, one more glance
And I will make of you, yeah I'm gonna make of you another believer
 
You've been on my mind, though it may seem I'm fooling
Wasting so much time, thought it may seem I'm fooling
 
What are we gonna do?
What are we gonna do about it?
 
Hello, I got something to tell you
Hello, I got something to tell you
You've been on my mind, wasting so much time...