Love is the only satisfactory answer to the problem of human existence.

Erich Fromm

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Anima
Sáng tác:
Ca sĩ: Moby
Lời nhạc Moby: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Babaloo babaloo
Oh I love you, babaloo
Oh I crave
You babaloo!
 
And a squirrel and a vortex
In my cortex
Turning fears
To coldest tears
 
Die!