Butterflies don't know the color of their wings, but human eyes know how beautiful it is. Likewise, you don't know how good you are, but others can see that you are special.

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Anh Còn Nợ Em
Sáng tác: Anh Bằng
Ca sĩ: Quang Dũng
Lời nhạc Quang Dũng: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
nh còn nợ em
Công viên ghế đá
Công viên ghế đá
Lá đổ chiều êm
 
Và còn nợ em
Dòng xưa bến cũ
Dòng xưa bến cũ
Con sông êm đềm
 
Anh còn nợ em
Chim về núi nhạn
Trời mờ mưa đêm
Trời mờ mưa đêm
 
Anh còn nợ em
nụ hôn vội vàng
nụ hôn vội vàng
Nắng chói qua song
 
Anh còn nợ em
Con tim bối rối
Con tim bối rối
Anh còn nợ em
 
Và còn nợ em
Cuộc tình đã lỡ..
Cuộc tình đã lỡ
Anh còn nợ em....