The multitude of books is making us ignorant.

Voltaire

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Anh Có Nghe Em Hát
Sáng tác: Thanh Lam
Ca sĩ: Thanh Lam
Lời nhạc Thanh Lam: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Xé nát trái tim mình em hát
Em hát, hãy đến với em dù chỉ một ngày
Hãy đến với em dù chỉ một giờ
Hãy đến với em dù chỉ một phút thôi
 
Em mong có anh vẫn mong có anh
Em đợi trông mà anh không tới
Để tiếng hát em mãi buồn, em hát
Hãy đến với em một lần, với em
 
Xé nát trái tim mình em hát
Em hát, hãy đến với em dù chỉ một ngày
Hãy đến với em dù chỉ một giờ
Hãy đến với em dù chỉ một phút thôi
 
Em hát biết đêm nay anh có nghe ?
Biết tình yêu chẳng thể nào mãi mãi
Biết thế vẫn yêu vẫn mơ được bên anh
Hãy đến với em một lần, với em
 
nói:
"Hãy đến với em dù chỉ một ngày
dù chỉ một giờ, dù chỉ một phút thôi
hãy đến với em dù chỉ một phút thôi"
 
Em mong có anh vẫn mong có anh
Em đợi trông mà anh không tới
Để tiếng hát em mãi buồn, em hát
Hãy đến với em một lần, với em
 
Em hát biết đêm nay anh có nghe ?
Biết tình yêu chẳng thể nào mãi mãi
Biết thế vẫn yêu vẫn mơ được bên anh
Hãy đến với em một lần, với em
 
Xé nát trái tim mình em hát, em hát, em hát...