Sự khác biệt giữa thất bại và thành công là giữa làm gần đúng, và làm thật đúng.

Edward Simmons

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Anh
Lời nhạc Minh Phương: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Anh nhớ gì không anh?
Những trai hùng đi giúp non sông
Trên bốn ngàn năm qua,
Dãy sơn hà đôi phen thạch mã
Gỗ đá còn gian lao,
Tiếng anh hào muôn thuở hơn nhau
Giữa cao trào thế giới dâng mau
Tựa ngàn sóng tuôn bờ đại dương.
 
Anh nhớ gì không anh?
Những anh tài phiêu lãng phương xa
Vui sướng gì đâu anh,
Chốn quê người vui riêng hạnh phúc
Chim Bắc cành phương Nam,
Há chi người ơn nghĩa thâm sâu
Lúc cơ cầu ta có bên nhau
Cùng chung một tiếng nói yêu Việt Nam.
 
Ôi nước mắt dân hời
Thành quách một thời tan tành
Lệ bởi đâu?
Sao ta nỡ xa ta
Xẻ đôi sơn hà
Cho Bắc - Nam mình xa cách nhau.
 
Anh nhớ gì không anh?
Giữa Thanh bình hay lúc Gian nguy
Xin hết lòng chung lo bản dư đồ ông cha nhọc khó
Trên bước đường tương lai,
Kết tâm đồng một dải non sông
Bắc - Nam cùng dòng giống tinh anh
Trời Đông một cõi núi sông Việt Nam.
 
Trời Nam một cõi minh châu trời Đông