Có tiền và có những thứ tiền có thể mua được là điều tốt, tuy nhiên, đôi khi cũng nên xem lại và đảm bảo rằng mình không mất những thứ mà tiền không mua được.

George Horace Lorimer

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Angel
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Aerosmith
Lời nhạc Aerosmith: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
I'm alone, yeah, I don't know if I can face the night
I'm in tears and the cryin' that I do is for you
I want your love
Let's break the walls between us
Don't make it tough
I'll put away my pride
Enough's enough
I've suffered and I've seen the light
[Chorus]
Bayayby, you're my angel
Come and save me tonight
You're my angel
Come and make it alright
Don't know what I'm gonna do about this feeling inside
Yes it's true, loneliness took me for a ride
Without your love I'm nothing but a beggar
Without your love a dog without a bone
What can I do? I'm sleepin' in this bed alone
[Chorus]
 
Come and save me tonight
You're the reason I live
You're the reason I die
You're the reason I give when I break down and cry
Don't need no reason why
Baby, baby, bayayby
You're my angel
Come and save me tonight
You're my angel
Yeah, come and make it alright
You're my angel
Come and save me tonight
You're my angel
Come and take me alright
Come and save me tonight
Come and save me tonight
Come and save me tonight
Come and save me tonight
Come and save me tonight


Trình bày: Aerosmith

by グエン ウエン