Reading - the best state yet to keep absolute loneliness at bay.

William Styron

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Áng Mây Chiều
Lời nhạc Mai Hương: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Trời hoàng hôn nắng vàng xao xuyến
Kìa làn mây gió cuốn, gió đưa
Mây trôi lờ lững hồn ai luống ngẩn ngơ
Chiều lắng lắng xuống dần, lắng lắng gieo buồn
Chiều này áng mây chiều thuyền mây lướt tha thướt
Về bến nao chìm trong bóng tà dưới trời u sầu
Làn mây kia đưa gió mưa về đâu
Nhìn áng mây chiều thuyền mây ơi, trôi đi đừng vấn vương
Về phương xa nhắn ai khuây tơ lòng
Là nam nhi chí tang bồng
 
Gió cuốn cuốn lớp mây bay
Sương rơi rơi khắp nơi đây
Ai ra đi khắp bốn phương
Nơi biên cương chốn xa trường
 
Gió cuốn cuốn lớp mây bay
Sương rơi rơi khắp đâu đây
Trong sương thu bóng ai ngồi
Nhớ nhau hoài tình xưa
 
Kìa áng mây chiều thuyền mây lướt tha thướt về bến nao
Chìm trong bóng tà dưới trời u sầu
Làn mây kia gió đưa về đâu
Mấy áng mây chiều thuyền mây ơi trôi đi đừng vấn vuơng
Ngày chia tay thiết tha bao tơ lòng
Mà giờ đây cách xa muôn trùng
 
Bóng tối lan... mây khuất ngàn xa...