Hãy xem mỗi trở ngại là một cơ hội.

Tiến sĩ Wayne Dyer

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
And Your Bird Can Sing
Sáng tác:
Ca sĩ: The Beatles
Lời nhạc The Beatles: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
You say you've got everything you want
And your bird can sing
But you don't get me
You don't get me
 
You say you've seen the seven wonders
And you bird is green
But you can't see me
You can't see me
 
When your prized possessions
Start to weigh you down
Look in my direction
I'll be round, I'll be round
 
When your bird is broken
Will it bring you down
You may be awoken
I'll be round, I'll be round
 
You tell me that you've heard every sound there is
And your bird can swing
But you can't hear me
You can't hear me