Nếu bạn đã cố gắng hết sức mình thì bạn sẽ vẫn thanh thản ngay cả khi gặp thất bại.

Robert S. Hillyer

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Amen
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Johnny Cash
Lời nhạc Johnny Cash: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
(Amen amen amen amen amen)
Little baby (amen) in the manger (amen) king Jesus (amen amen amen)
At the temple (amen) there they found him (amen)
Teachin' the elders (amen amen amen amen)
Poor Lazerus (amen) didn't bear it (amen) up a walkin' (amen amen amen)
Yeah amen amen amen amen amen amen
Lord Jesus (amen) up in heaven (amen) who'll be returnin' (amen amen amen)
Amen amen amen amen amen amen
Shout it children (amen) let me hear you (amen) hallelujah (amen amen amen)
Sing it children (amen) sing amen (amen) amen one more time amen amen amen