Tôi luôn cố gắng làm những gì tôi chưa biết và nhờ đó, tôi có thể làm được những điều tưởng như ngoài khả năng của mình.

Pablo Picasso

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Always Will
Sáng tác:
Lời nhạc Hillsong United: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Where I go
You will go
You never leave me
When I'm lost
There's always hope
 
In every high
In every low
You're standing next to me
In the fire
There's always hope
 
I will lift my eyes
Let my heart cry out
You're alive
Alive
 
With an anthem we raise
Up our voice proclaim
You're alive
Alive
 
Your love keeps chasing me
And it always will
It always will
Your grace keeps changing me
And it always will
It always will
 
You gave Your life away
Once and for all
Once and for all
Forever You will reign
And You always will
You always will
 
In my joy
In my pain
You're right beside me
In Your arms
There's always hope
 
When I fall
You are there
Your mercy will catch me
All my hope
In Christ alone