Trong lúc vươn tới các vì sao, có thể bạn sẽ không thể chạm tay tới ngôi sao nào cả, nhưng chắc chắn một điều chân tay bạn cũng không phải lấm lem vì bùn.

Leo Burnett

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Always
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc Ella Fitzgerald: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
I'll be loving you always
With a love that's true always.
When the things you've planned
Need a helping hand,
I will understand always.
 
Always.
 
Days may not be fair always,
That's when I'll be there always.
Not for just an hour,
Not for just a day,
Not for just a year,
But always.
 
I'll be loving you, oh always
With a love that's true always.
When the things you've planned
Need a helping hand,
I will understand always.
 
Always.
 
Days may not be fair always,
That's when I'll be there always.
Not for just an hour,
Not for just a day,
Not for just a year,
But always.
 
Not for just an hour,
Not for just a day,
Not for just a year,
But always.