Hầu hết những thành quả quan trọng trên đời đều được tạo ra bởi những người dù chẳng còn chút hy vọng nào nhưng vẫn kiên trì theo đuổi điều mình mong ước.

Dale Carnegie

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Alone Together
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc Ella Fitzgerald: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Alone together, beyond the crowd
Above the world, we're not too proud
To cling together; we're strong
As long as we're together
 
Alone together, the blinding rain
The starless night were not in vain
For we're together, and what is there
To fear together?
 
Our love is as deep as the sea
Our love is as great as a love can be
And we can weather the great unknown
If we're alone together