Làm tốt thì tốt hơn là nói giỏi.

Benlamin Franklin

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Alone
Sáng tác: Alan Walker
Lời nhạc Alan Walker: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
lone - Lyrics
 
Lost in your mind I wanna know Am I loosing my mind
 
Never let me go If this night is not forever
At least we are together
I know I'm not alone
I know I'm not alone
Anywhere whenever
Apart but still together
I know I'm not alone I know
I'm not alone I know
I'm not alone I know
I'm not alone
Unconscious mind I'm wide awake
Wanna feel one last time
Take my pain away If this night is not forever
At least we are together
I know I'm not alone
I know I'm not alone
Anywhere whenever
Apart but still together
I know I'm not alone
I know I'm not alone
I know I'm not alone
I know I'm not alone
 
“I'm not alone, I know I'm not alone— Alan Walker
I'm not alone, I'm not alone I'm not alone, I know I'm not alone I'm not alone, I'm not alone I'm not alone, I know I'm not alone