Những người vĩ đại không những phải biết chớp lấy cơ hội mà còn phải biết tạo ra cơ hội.

C.C. Colton

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
All Your Love
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Aerosmith
Lời nhạc Aerosmith: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
All your love I miss lovin'
All your kiss I miss kissin'
All your love I miss lovin'
All your kiss I miss kissin'
 
Ever since I left you baby, I never knew what I was missin'
All your love I miss lovin'
All your kiss I miss kissin'
All your love I miss lovin'
All your kiss I miss kissin'
Ever since I left you baby, I never knew what I was missin'
 
All your lovin pretty baby
That I had in store for you
All your lovin pretty baby
That I had in store for you-
What could a poor boy do?
All your lovin pretty baby
All your lovin pretty baby
All your lovin pretty baby
What could a poor boy do?
All your lovin pretty babay
All your kissin is kissin
All the lovin you gave me pretty babay
Ever since I left you baby,
I never knew what I was missin' aaaah