Nếu bạn cứ chằm chằm nhìn vào mặt xấu của một ai đó sẽ làm anh ta càng trở nên tồi tệ hơn. Nhưng nếu khuyến khích anh ta vươn tới những điều hay mà anh ta có thể, chắc chắn anh ta sẽ làm được.

Johann Goethe

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
All Within My Hands
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Metallica
Lời nhạc Metallica: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
All within my hands
Squeeze it in, crush it down
All with my hands
Hold it dear, hold it suffocate
 
All within my hands
Love to death, smack you 'round and round and
All within my hands
Beware
 
Love is control
I'll die if I let go
 
Hate me now
Kill all within my hands
Hate me now
Crush all within my hands
Squeeze all within my hands
Choke all within my hands
Hate me now
Trap all within my hands
Hurry up and hate me now
Kill all within my hands
 
All within my hands
Take your fear, pump me up
All within my hands
Let you run, then I pull your leash
 
All within my hands
Under thumb, under to myself
All within my hands
Beware
 
Love is control
I'll die if I let go
 
Hate me now
Kill all within my hands
Hate me now
Crush all within my hands
Squeeze all within my hands
Choke all within my hands
Hate me now
Trap all within my hands
Hurry up and hate me now
Kill all within my hands again
 
I'll die if I let go
Control is love, love is control
I'll fall if I let go
Control is love, love is control
 
I will only let you breathe
My air that you receive
Then we'll see if I let you love me
 
Kill kill kill kill kill