It often requires more courage to read some books than it does to fight a battle.

Sutton Elbert Griggs

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
All We Do
Ca sĩ: Oh Wonder
Lời nhạc Oh Wonder: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
ll we do is hide away
All we do is, all we do is hide away
All we do is chase the day
All we do is, all we do is chase the day
 
All we do is lie and wait
All we do is, all we do is lie and wait
All we do is feel the fade
All we do is, all we do is feel the fade
 
I've been upside down
I don't wanna be the right way round
Can't find paradise on the ground
[x2]
 
All we do is hide away
All we do is, all we do is hide away
All we do is chase the day
All we do is, all we do is chase the day
 
All we do is play it safe
All we do is live inside a cage
All we do is play it safe
All we do, all we do
 
I've been upside down
I don't wanna be the right way round
Can't find paradise on the ground
[x2]
 
All we do is hide away
All we do is, all we do is hide away
All we do is chase the day
All we do is, all we do is chase the day
 
All I did was fail today
All I wanna be is whites in waves
All I did was fail today
All we do, all we do