Nếu bạn cứ chằm chằm nhìn vào mặt xấu của một ai đó sẽ làm anh ta càng trở nên tồi tệ hơn. Nhưng nếu khuyến khích anh ta vươn tới những điều hay mà anh ta có thể, chắc chắn anh ta sẽ làm được.

Johann Goethe

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
All She Knows
Sáng tác: Bruno Mars
Ca sĩ: Bruno Mars
Lời nhạc Bruno Mars: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
nce again you're home alone
Tears running from your eyes
And I'm on the outside
Knowing that you're all I want
But I can't do anything
I'm so helpless baby
 
Everyday same old things
So used to feelin pain
Never had real love before
And it ain't her fault
 
She knows better but
She can't help it
Wanna tell her
But would that be selfish
How do you heal
A heart that can't feel, it's broken
His love is all she knows, all she knows, all she knows
His love is all she knows, all she knows, all she knows
 
You've been livin this way so long
You don't know the difference
And it's killing me
Cause you can have so much more
I'm the one your looking for
But you close your eyes on me
So you still can't see
 
Everyday same old things
So used to feelin pain
Never had real love before
And it ain't her fault
 
She knows better but
She can't help it
Wanna tell her
But would that be selfish
How do you heal
A heart that can't feel, it's broken
His love is all she knows, all she knows, all she knows
His love is all she knows, all she knows, all she knows
 
All she knows is the pain
In the corner of an empty home
She's still comfortable
I want her to know
It can be better than this
I can't pretend
Wish we were more than friends
 
She knows better but
She can't help it
Wanna tell her
But would that be selfish
How do you heal
A heart that can't feel, it's broken
His love is all she knows, all she knows, all she knows
His love is all she knows, all she knows, all she knows