Tôi biết giá trị của thành công: cống hiến, làm việc chăm chỉ, và sự hy sinh không cần bù đắp cho những việc bạn muốn nó xảy ra.

Frank Lloyd Wright

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
All Over the World
Sáng tác:
Ca sĩ: Arlo Guthrie
Lời nhạc Arlo Guthrie: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
I was watching the news tonight
And all over the world
People were singing and carrying signs
All over the world
 
Everybody walking hand in hand
Through cities that I've been
And though I'm not there tonight
You know I'll be back again
I'll be back again, I'll be back again
 
I'm on a plane tonight for Germany
And all over the world
There are lots of people just like you and me
All over the world
 
Who know the bomb must never fall again
All over the world
And we must all learn how to live as friends
All over the world
All over the world, all over the world
 
We are making the news tonight
All over the world
Because we know that what we do is right
All over the world
 
Everybody walking hand in hand
All over the world
Through the streets of Europe and Japan
All over the world
All over the world, all over the world