Chớ nên vì ngượng ngùng khi mắc phải lỗi lầm nhỏ mà mãi che giấu, khiến chúng biến thành tội ác lúc nào không hay.

Khổng Tử

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
All of Your Life (You Need Love)
Sáng tác:
Lời nhạc Backstreet Boys: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Hey
Yeah, yeah
I wanna know
Can we spend this life together
Be a shield from rain and weather
Tell me can I
Baby tell me can I be your man
 
Let's be lovers (be lovers)
Girl I promise to be faithful
True and honest forever
I know you been hurt
But you really need to give us a chance
Cuz
 
You need love
Please don't change the way you are
Soon you'll live within my heart
You deserve it, you know it
You've been searching for it all of your life
You need love
Don't be scared to try again
You can rest upon a chance
And I'll hold you, I'll save you
You've been searching for it all of your life
You need love (you need love)
 
I need to know
Can I be the one you trust
Be your friend I'll give you all
All of the things you dream of
Tell me can I be your man
 
Hole your heart
There's a wound I wanna heal
If you need me I'll be here
Here to fix what broke
Let me change the life you live
 
You need love
Please don't change the way you are
Soon you'll live within my heart
You deserve it, you know it
You've been searching for it all of your life
You need love
Don't be scared to try again
You can rest upon a chance
And I'll hold you, I'll save you
You've been searching for it all of your life
You need love (you need love)
 
You've been searching for it
All of your live
Yeah
 
You've been searching for it
All of your live
Yeah
Ooh ooh
 
You need love (you need love)
Don't change the way you are
You need love
Searching for it all of your live
You need love
Please don't change the way you are
Soon you'll live within my heart
You deserve it, you know it
You've been searching for it all of your life
You need love
Don't be scared to try again
You can rest upon a chance
And I'll hold you, I'll save you
You've been searching for it all of your life
You need love (you need love)
 
You need love
Please don't change the way you are
Soon you'll live within my heart
You deserve it, you know it
You've been searching for it all of your life
You need love
Don't be scared to try again
You can rest upon a chance
And I'll hold you, I'll save you
You've been searching for it all of your life
You need love (you need love)


Trình bày: Backstreet Boys

by Anthony Le