Hoài nghi là một tên phản bội, bởi nó khiến bạn sợ hãi không dám liều mình, vì thế bạn đánh mất cơ may thành công của mình.

William Shakespeare

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
All of You
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc Ella Fitzgerald: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
I love the look(s) of you,(and) the lure of you
The sweet of you, and the pure of you
The eyes, the arms, and the (that) mouth of you
The east, west, north, and the (that) south of you
I'd love to gain complete control of you
Handle even the heart and soul of you
Love at least a small percent of me do
'Cause (Because) I love all of you