Thất bại rất cần cho sự trải nghiệm và trưởng thành của mỗi chúng ta. Tất cả những gì tôi đạt được ngày hôm nay đều do trước đây tôi dám cho phép mình phạm sai lầm.

Rick Pitino

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
All Of Me
Sáng tác: Toby Gad
Ca sĩ: John Legend
Lời nhạc John Legend: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
[Verse 1]
 
What would I do without your smart mouth?
Drawing me in, and you kicking me out
You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down
What's going on in that beautiful mind
I'm on your magical mystery ride
And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright
 
[Pre-chorus]
 
My head's under water
But I'm breathing fine
You're crazy and I'm out of my mind
[Chorus]
 
'Cause all of me
Loves all of you
Love your curves and all your edges
All your perfect imperfections
 
Give your all to me
I'll give my all to you
You're my end and my beginning
Even when I lose I'm winning
 
'Cause I give you all of me
And you give me all of you, oh oh'
 
[Verse 2]
 
How many times do I have to tell you
Even when you're crying you're beautiful too
The world is beating you down, I'm around through every mood
You're my downfall, you're my muse
My worst distraction, my rhythm and blues
I can't stop singing, it's ringing, in my head for you
 
[Pre-chorus]
My head's under water
But I'm breathing fine
You're crazy and I'm out of my mind
 
[Chorus]
 
'Cause all of me
Loves all of you
Love your curves and all your edges
All your perfect imperfections
 
Give your all to me
I'll give my all to you
You're my end and my beginning
Even when I lose I'm winning
 
'Cause I give you all of me
And you give me all of you, oh oh
 
[Bridge]
Give me all of you
Cards on the table, we're both showing hearts
Risking it all, though it's hard
 
[Chorus]
 
'Cause all of me
Loves all of you
Love your curves and all your edges
All your perfect imperfections
 
Give your all to me
I'll give my all to you
You're my end and my beginning
Even when I lose I'm winning
'Cause I give you all of me
 
And you give me all of you
I give you all of me
And you give me all of you, oh oh