Làm tốt thì tốt hơn là nói giỏi.

Benlamin Franklin

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
All of Me
Sáng tác:
Ca sĩ: Diana Ross
Lời nhạc Diana Ross: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
All of me
Why not take all of me
Can't you see
I'm no good without you
 
Take my lips
I want to loose them
Take my arms
I'll never use them
 
[Chorus]
Your goodbye
Left me with eyes that cry
How can I go on, dear, without you
 
You took the part
That once was my heart
So why not take all of me
 
[Chorus]
 
You took the part
That once was my heart
So why not take all of me