Khi những suy nghĩ của bạn có mục đích, bạn đã được xếp vào nhóm người mạnh mẽ. Những người này xem thất bại là một trong những con đường dẫn đến thành công.

James Allen

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
All Is Well
Sáng tác:
Lời nhạc Michael W. Smith: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
All is well all is well
Angels and men rejoice
For tonight darkness fell
Into the dawn of love's light
Sing A-le
Sing Alleluia
All is well all is well
Let there be peace on earth
Christ is come go and tell
That He is in the manger
Sing A-le
Sing Alleluia
 
All is well all is well
Lift up your voices and sing
Born is now Emmanuel
Born is our Lord and Savior
Sing Alleluia
Sing Alleluia
All is well