Khi học trò đã sẵn sàng, thầy giáo sẽ xuất hiện.

Ngạn ngữ cổ Trung Hoa

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
All I Want
Sáng tác:
Lời nhạc Michael W. Smith: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
All I have in this world
Is fire from above
All I have in this world
Is you
And all the journeys I have walked
I know you've walked them too
All I want is to be faithful
All I want is you
 
All I have is a love
That set my world on fire
Let it fall, let it burn in me
And oh to be a friend of God is all that I desire
All I want is to be faithful
All I want is you
 
All I want is you
All I want is you
All I want is you
Is you
 
All I have in this world
Is fire from above
All I have in this world
Is you
And all the journeys I have walked
I know you've walked them too
All I want is to be faithful
All I want is you
 
All I want is you
All I want is you
Da, oh oh oh
All I want is you
Is you