Thất bại rất cần cho sự trải nghiệm và trưởng thành của mỗi chúng ta. Tất cả những gì tôi đạt được ngày hôm nay đều do trước đây tôi dám cho phép mình phạm sai lầm.

Rick Pitino

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
All I Need Is Love
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Bonnie Tyler
Lời nhạc Bonnie Tyler: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
(Stuart Emerson/Stuart Emerson)
 
There's nothing wrong
Wrong with me
I'm just a little down and out
Don't need a drug to rescue me
That's something I can live without
 
[Bridge:]
One day I'm up, the next I'm down
One day you're here, the next you're gone
And I'm just a little bit
I'm just a little bit lonely
 
[Chorus:]
All I need is love
And I'm gonna pull through
All I need is love
To shake off the blues
I need your sweet, sweet love
To get me on my feet
Baby, you're love is all I need
 
Theres no horizon
That I can see
There is no light in the dark
There's no one here
Here but me
And the longing in my heart
 
[Bridge]
[Chorus]
 
[Solo]
 
[Chorus]