Nhiều sự thất bại trên đời là do người ta không nhận ra người ta đang ở gần thành công đến mức nào khi họ từ bỏ.

Thomas Edison

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
All I Do Is Dream of You
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc Michael Bublé: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
All I do is dream of you
The whole night through
With the dawn I still go on
Dreamin' of you
 
You're every thought, you're everything
You're every song I ever sing
Summer, winter, autumn and spring
 
And were there more than twenty-four hours a day
They'd be spent in sweet content just dreamin' away
 
When sky's are gray, when sky's are blue
Morning, noon and nighttime, too
All I do the whole day through is dream of you
 
When sky's are grey,
Even when they're blue
 
And were there more than twenty-four hours in a day
Oh they'd be spent in sweet content just dreamin' away
 
When sky's are gray, when sky's are blue
Morning, noon and nighttime, too
All I do the whole day through is dream
(I'm dreamin', dreamin' a dream)
Of (Just dreamin', I dream a little dream)
You