Tính cách không thể được hình thành trong yên bình. Chỉ có trải nghiệm mới hun đúc tâm hồn, làm rõ tầm nhìn, sản sinh ra tham vọng, và giúp đạt được thành tựu.

Helen Keller

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
All Girls Party
Sáng tác:
Ca sĩ: Beenie Man
Lời nhạc Beenie Man: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Baby Girl
Oh nah nah
Zagga zagga zagga zaaah
Ooh Lord, Lord, Lord, Lord
Are you ready for this? yeah
 
Wheneva' I got no money (wha)
She is still my honey (wha)
And there is a reason to be funny
'Cause, I, I, I said
I don't care what you say
But you can say girl
Keep on sayin' your thing, yeah
And I don't care what you do
But you can do girl
Keep on doin' your thing, yeah
And I don't care what you shake
But you can shake girl
You have my head a spin, yeah
And I don't care what you kiss
But you can kiss girl
You have this brotha' a sing that
People keep on tellin' me that you are here to stay
Brother keep on tellin' them that you will go away
'Cause, wha', two wrongs can't make no right, naw
Ain't nothin' wrong with a good old fight
 
It's alright
If you feel it boy (Feel it, feel it)
Two can feel this feelin' all around the world
It's OK (Ooh, na na)
If you feel it
Forget everything and everybody
Boy, let's just have a party, me and you
 
Gal out a you mouth nuh call me dumb man
Instead of bringing joy
You brought me pure pain
Now I really know what is the game, game
Bust you brain, brain
Blood fi stain, stain
Sometime, I really thought you're love was so true, true
Cryin' on my shoulder bout dat all too
Now I really know what just do, do
Forget you too, too
You won your crew, crew
People keep on tellin' me your love is here to stay
Brother keep on tellin' them that you will go away
'Cause, wha', two wrongs can't make no right
Ain't nothin' wrong with a good old fight
 
It's alright (It's alright now)
If you feel it boy
Two can feel this feelin' all around the world (uh, hu)
It's OK (It's OK)
If you feel it (Ooh, na na)
Forget everything and everybody (Yeah)
Boy, let's just have a party, me and you (Wha')
 
Whenever I got no money, no money
She is still my honey, my honey
Without any clothes or jewelry, yeah
She is still my honey, my honey
But true little cars and luxury, yeah
I almost lose my money
Open your heart girl, open you heart
And let me back in
And you be a queen
And I forever your king
Yeah 'cause, two wrongs can't make no right
 
It's alright (It's alright)
If you feel it boy (Alright now)
Two can feel this feelin' all around the world (Ooh, na na)
It's OK (It's OK now)
If you feel it (Ooh, Lord)
Forget everything and everybody
Boy let's just have a party, me and you
(Me and you, not my whole crew, dancing
Together in your old venue)
Forget everything and everybody,
Let's just have a party, me and you (Let's
Just have a party, let's just have a party)
Forget everything and everybody, boy,
Let's just have a party, me and you
(Let's have a party now, now)