Có người biết cách biến những trở ngại trong cuộc đời mình thành những bệ phóng, nhưng cũng không ít người lại biến chúng thành những viên đá chắn lối đi.

R. L Sharpe

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
All Day And All Of The Night
Sáng tác: Jessica Harp
Ca sĩ: Jessica Harp
Lời nhạc Jessica Harp: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
'm not content to be with you in the daytime.
Girl, I want to be with you all of the time.
The only time I feel alright is by your side.
Girl, I want to be with you all of the time,
All day and all of the night.
All day and all of the night.
All day and all of the night.
 
I believe that you and me last forever.
Oh, yeah, all day and nighttime yours, leave me never.
The only time I feel alright is by your side.
Girl, I want to be with you all of the time,
All day and all of the night.
All day and all of the night.
All day and all of the night.
 
All of the night
 
Oh, come on!
 
[Instrumental break featuring electric guitar.]
 
The only time I feel alright is by your side.
Girl, I want to be with you all of the time,
All day and all of the night.
Girl, I want to be with you all of the time,
All day and all of the night.
Girl, I want to be with you all of the time,
All day and all of the night.
All day and all of the night.
All day and all of the night.
All day and all of the night.