Cái tốt đẹp nhất trong mọi cái là việc học. Tiền có thể bị mất, sức khỏe và sức mạnh có thể bị mất, nhưng những gì trong đầu bạn thì là của bạn mãi mãi.

Louis L’Amour

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
All About You
Sáng tác:
Lời nhạc The Rolling Stones: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Well if you call this a life
Why must I spend it with you?
If the show must go on
Let it go on without you
So sick and tired hanging around with jerks like you
 
Who'll tell me those lies
And let me think they're true?
What am I to do
You want it, I got it too
 
Though the lies might be true
That's just cause the joke's about you
I'm so sick and tired hanging around with dogs like you
You're the first to get blamed, always the last ***** to get paid
 
Oh, tell me those lies
Let me think they're true
I heard one or two
They weren't about me, they weren't about her
They were all about you
 
I may miss you
But missing me just isn't you
I'm so sick and tired hanging around with dogs like you
 
Tell me those lies
Let me think they're true
I heard one or two, and they weren't about me, they weren't about her
They're all about you
I'm so sick and tired
What should I do
You want it, you get it
So how come I'm still in love with you?