Hướng tới tương lai mà chỉ dựa vào quá khứ, chẳng khác nào lái xe mà cứ chằm chằm nhìn vào kính chiếu hậu.

Herb Brody

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Ala-Freakin-Bama
Sáng tác:
Ca sĩ: Trace Adkins
Lời nhạc Trace Adkins: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
She wore a pink 'Bama do-rag
Smackin' on Juicy Fruit
Red clay stickin'
To her Timberland boots
 
A tight white t-shirt
Showin' off her Talledega tan
I said darlin' where you from
She said, watch your tongue
Do you really have to ask
 
I'm from Ala-Freakin-Bama
Ala-Freakin-Bama
Tell me what's it to ya
Ala-Freakin-Bama
'Bama
 
I said slow down sister
Don't mean to make you mad
I grew up on Skynyrd
And I'm a Bear Bryant fan
I can roll with the flow
Baby, you can roll with the tide
I don't mind if you do
I think it's kinda cute
The way you say it with pride
When you say
 
Ala-Freakin-Bama (Ala-Freakin-Bama)
Ala-Freakin-Bama (Ala-Freakin-Bama)
From her boots to her bandana
She screams Ala-Freakin-Bama
'Bama
 
I can roll with the flow
Baby, you can roll with the tide
I don't mind if you do
I actually think it's kind of cute
The way you say it with pride
Say it for me baby
 
Ala-Freakin-Bama (Ala-Freakin-Bama)
Ala-Freakin-Bama (Ala-Freakin-Bama)
Baby, open of a can of Ala-Freakin-Bama, Ala-Freakin-Bama
'Bama
 
I'm from Ala-Freakin-Bama
Ala-Freakin-Bama
Tell me what's it to ya
Ala-Freakin-Bama
'Bama