No man can be called friendless who has God and the companionship of good books.

Elizabeth Barrett Browning

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Airbag
Sáng tác:
Ca sĩ: Radiohead
Lời nhạc Radiohead: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
In the next world war
In a jack knifed juggernaut,
I am born again.
 
In the neon sign,
Scrolling up and down,
I am born again.
 
In an interstellar burst,
I am back to save the universe.
 
In a deep, deep sleep,
Of the innocent,
I am born again.
 
In a fast German car,
I'm amazed that I survived,
An airbag saved my life.
 
In an interstellar burst,
I am back to save the universe.
 
In an interstellar burst,
I am back to save the universe.
 
In an interstellar burst,
I am back to save the universe.