Thất bại rất cần cho sự trải nghiệm và trưởng thành của mỗi chúng ta. Tất cả những gì tôi đạt được ngày hôm nay đều do trước đây tôi dám cho phép mình phạm sai lầm.

Rick Pitino

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Air Mail Special (closing)
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc Ella Fitzgerald: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Left New York this morning early
Traveling south so wide and high
Sailing through the wide blue yonder
It's that air mail special on the fly
 
Listen to the motors humming
She is streaking through the sky
Like a bird that's flying homeward
It's that air mail special on the fly
 
Over plains and high dark mountains
Over rivers deep and wide
Carrying mail to California
It's that air mail special on the fly
 
Watch her circle for the landing
Hear her moan and cough and sigh
Now she's coming down the runway
It's that air mail special on the fly