Người ta không đánh giá tôi bởi số lần tôi vấp ngã mà là những lần tôi thành công. Bởi thành công đó chính là những lần tôi thất bại nhưng không bỏ cuộc.

Tom Hopkins

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Aintcha Ever Coming Back?
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Frank Sinatra
Lời nhạc Frank Sinatra: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ain'tcha ever coming back, aintcha? Can't ya see the difference it makes?
I'm half myself without your kisses,
One more night of doing without `em will drive me crazy
Won'tcha make me smile again, won'tcha? Just a word is all that it takes.
Your hello will let me know that we're the same as we used to be,
Oh, ain't cha ever coming back to me?