Có tiền và có những thứ tiền có thể mua được là điều tốt, tuy nhiên, đôi khi cũng nên xem lại và đảm bảo rằng mình không mất những thứ mà tiền không mua được.

George Horace Lorimer

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Ain't Too Proud to Beg
Sáng tác:
Lời nhạc The Rolling Stones: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
I know you wanna leave me,
But I refuse to let you go,
If I have to beg, plead for your sympathy,
I don't mind 'cause you mean that much to me.
Ain't too proud to beg and you know it,
Please don't leave me girl,
Don't you go,
Ain't too proud to plead, baby, baby,
Please don't leave me, girl,
Don't you go.
Now I've heard a cryin' man
Is half a man with no sense of pride,
But if I have to cry to keep you,
I don't mind weepin' if it'll keep you by my side.
Ain't too proud to beg and you know it,
Please don't leave me girl,
Don't you go,
Ain't too proud to plead, baby, baby,
Please don't leave me, girl,
Don't you go.
If I have to sleep on your doorstep all night and day
Just to keep you from walking away,
Let your friends laugh, even this I can stand,
'cause I wanna keep you any way I can.
Ain't too proud to beg and you know it,
Please don't leave me girl,
Don't you go,
Ain't too proud to plead, baby, baby,
Please don't leave me, girl,
Don't you go.
Now I've got a love so deep in the pit of my heart,
And each day it grows more and more,
I'm not ashamed to call and plead to you, baby,
If pleading keeps you from walking out that door.
Ain't too proud to beg and you know it,
Please don't leave me girl,
Don't you go,
Ain't too proud to plead, baby, baby,
Please don't leave me, girl,
Don't you go.