Cách bạn sử dụng thời gian quan trọng hơn cách bạn tiêu tiền. Sai lầm về tiền bạc còn có thể chỉnh sửa được, nhưng thời gian thì không bao giờ quay lại.

David Norris

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Ain't That a Shame
Sáng tác:
Ca sĩ: John Lennon
Lời nhạc John Lennon: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Oh my love for the first time in my life
My eyes are wide open
Oh my love for the first time in my life
My eyes can see
 
I see the wind
Oh, I see the trees
Everything is clear in my heart
I see the clouds
Oh, I see the sky
Everything is clear in our world
 
Oh my love for the first time in my life
My mind is wide open
Oh my lover for the first time in my life
My mind can feel
 
I feel the sorrow
Oh, I feel dreams
Everything is clear in my heart
I feel life
Oh, I feel love
Everything is clear in our world