Biển lặng không làm nên những thủy thủ tài giỏi.

Tục ngữ châu Phi

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Ain't Nobody's Bizness If I Do
Sáng tác:
Ca sĩ: Diana Ross
Lời nhạc Diana Ross: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
There ain't nothin' I can do
Or nothing I can say
That folks don't criticize me
But I'm gonna do what I want to anyway
And I don't care just what people say
 
If I should take a notion to jump into the ocean
It ain?t nobody's business if I do
 
If I go to church on Sunday, then cabaret all day Monday
It ain't nobody's business if I do
 
If my man ain't got no money, and I say "take all mine, honey."
It ain't nobody's business if I do
 
If I give him my last nickel, and it leaves me in a pickle
It ain't nobody's business if I do
 
I'd rather my man would hit me than for him to jump up and quit me
It ain't nobody's business if I do
 
I swear I won't call no coppa if I'm beat up by my poppa
It ain't nobody's business if I do
 
Nobody's business, ain't nobody's business
Nobody's business if I do