Sự khác biệt giữa người thành công và những người khác không nằm ở chỗ thiếu sức mạnh, thiếu kiến thức, mà là ở chỗ thiếu ý chí.

Vince Lambardi

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Ain't No Sunshine
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Sting
Lời nhạc Sting: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ain't no sunshine when she's gone
It's not warm when she's away
Ain't no sunshine when she's gone
And she's always gone too long anytime she goes away
 
Wonder this time where she's gone
Wonder if she's gone to stay
Ain't no sunshine when she's gone
And this house just ain't no home anytime she goes away
 
And I know, I know, I know, I know, I know
I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know
I know, I know, I know, I know, I know, I know
I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know
 
Hey, I ought to leave the young thing alone
But ain't no sunshine when she's gone, only darkness everyday
Ain't no sunshine when she's gone
And this house just ain't no home anytime she goes away
 
Anytime she goes away
Anytime she goes away
Anytime she goes away
Anytime she goes away