Thất bại lớn nhất của một người là anh ta không bao giờ chịu thừa nhận mình có thể bị thất bại.

Gerald N. Weiskott

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Ain't No Sunshine
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Joan Osborne
Lời nhạc Joan Osborne: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ain't no sunshine when he's gone
It's not warm when he's away
Ain't no sunshine when he's gone
And he's always gone too long anytime he goes away
 
Wonder this time where he's gone
Wonder if he's gone to stay
Ain't no sunshine when he's gone
And this house just ain't no home
Anytime he goes away
 
And I know, I know, I know, I know
I know, I know, I know, I know
I know, I know, I know, I know
I know, I know, I know, I know
I know, I know, I know, I know
I know, I know, I know, I know
I know, I know
 
Hey I'll leave the young thing alone
But ain't no sunshine when he's gone
Ain't no sunshine when he's gone
Only darkness everyday
 
Ain't no sunshine when he's gone
And this house just ain't no home
Anytime he goes away
Anytime he goes away
Anytime he goes away
Anytime he goes away