Trong lúc vươn tới các vì sao, có thể bạn sẽ không thể chạm tay tới ngôi sao nào cả, nhưng chắc chắn một điều chân tay bạn cũng không phải lấm lem vì bùn.

Leo Burnett

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Ain't No Big Deal ('97 edit)
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Madonna
Lời nhạc Madonna: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
(Spoken:)
Reach out, reach out (repeat 3 times)
 
Chorus:
 
Ain't no big deal to say I love you still
Call out my name, I'll be here
Ain't no big deal to say my love is real
When you reach out I'll be there
 
Please don't be afraid to look me in the eye
Sad time is gone, I got no tears to cry
So don't so say you don't know I'm right
When I say we'll get by
 
(chorus)
 
Nobody makes me feel the way that you do
Night time's such a thrill when I spend it with you
Now ask me what is on my mind
So I can tell you true
 
Ain't no big thing, uh, yeah
 
Reach out, reach out
Reach out, reach out
Reach out, reach out, yeah (repeat 3 times)
Oww
Ain't no big thing
Ain't no big thing
 
(chorus)
 
Got love for you so strong it's making me high
Don't know what I'll do if you won't give it a try
So now's the time to make it clear
Let me show you why
 
(chorus)
 
Aint no big deal to say I.... love you still
 
Ain't no big deal
Ain't no big thing
Ain't no big deal
Ain't no big thing
(repeat and fade)