Within you, I lose myself. Without you,

I find myself wanting to be lost again.

Unknown

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Ai Đưa Em Về
Sáng tác: Nguyễn Ánh 9
Lời nhạc Đàm Vĩnh Hưng: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
1.
Đêm nay ai đưa em về
Đường khuya sao trời lấp lánh
Đêm nay ai đưa em về
Mắt em sao chiếu long lanh
 
Đêm nay khi em đi rồi
Đường khuya riêng một mình tôi
Đêm nay khi em đi rồi
Tôi về đếm bước lẻ loi
 
Điệp khúc:
 
Người yêu ơi trong tình muộn
Người yêu ơi trong tình buồn
Trọn tình yêu ta đã cho nhau
Hãy quên niềm đau
 
Thời gian ơi xin dừng lại
Thời gian ơi xin dừng lại
Cho đôi tình nhân
Yêu trong muộn màng
Đừng khóc ly tan
 
2.
Đêm mai ai đưa em về
Mình em trên hè phố vắng
Đêm mai ai đưa em về
Mắt em lệ ướt long lanh
 
Đêm mai không ai đưa về
Người ơi xin đừng hờn dỗi
Đêm nay cô đơn đi về
Xin người hãy nhớ tình tôi


Trình bày: Đàm Vĩnh Hưng

by グエン ウエン