Người mà cố gắng rồi thất bại vẫn tốt hơn nhiều so với người không cố gắng gì cả và thành công.

Lloyd James

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Agua que va caer
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Santana
Lời nhạc Santana: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Malo tiempo yo no quiero
Que me traigan, desea fino
En mi soledad
Ángel divino yo no quiero
En mi camino la fatalidad
Cuando veo al cielo
Que se esta Nublando
Cuando veo al cielo
Que se esta nublando
 
Agua que va caer
Te juro que va mojar
 
Adiós
Mis Amigos Adiós
Hasta Manana