Tôi tin những muộn phiền và thất bại đến với mình là nền tảng giúp tôi có thể cảm nhận cuộc sống ở một mức cao hơn.

Anthony Robbins

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Agnus Dei
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc Michael W. Smith: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Hallelujah, Hallelujah, For our Lord God Almighty Reign
Hallelujah, Holy, Holy
Are you Lord God Almighty
Worthy is the Lamb
Worthy is the Lamb
You are Holy, Holy,
Are you Lord God Almighty
Worthy is the Lamb
Worthy is the Lamb
Amen
 
Hallelujah, Hallelujah, For our Lord God Almighty Reign
Hallelujah, Hallelujah, For our Lord God Almighty Reign
Hallelujah
 
Holy, Holy, Are you Lord God Almighty
Worthy is the Lamb
Worthy is the Lamb
You are Holy, Holy
Are you Lord God Almighty
Worthy is the Lamb
Worthy is the Lamb
 
You are Holy, Holy
Are you Lord God Almighty
Worthy is the Lamb
Worthy is the Lamb
(repeat)