Bí mật của thiên tài là có được tinh thần của trẻ con khi mình đã lớn, có nghĩa là không bao giờ mất nhiệt huyết.

Aldous Huxley

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Agnus Dei
Sáng tác:
Lời nhạc Michael W. Smith: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Hallelujah, Hallelujah, For our Lord God Almighty Reign
Hallelujah, Holy, Holy
Are you Lord God Almighty
Worthy is the Lamb
Worthy is the Lamb
You are Holy, Holy,
Are you Lord God Almighty
Worthy is the Lamb
Worthy is the Lamb
Amen
 
Hallelujah, Hallelujah, For our Lord God Almighty Reign
Hallelujah, Hallelujah, For our Lord God Almighty Reign
Hallelujah
 
Holy, Holy, Are you Lord God Almighty
Worthy is the Lamb
Worthy is the Lamb
You are Holy, Holy
Are you Lord God Almighty
Worthy is the Lamb
Worthy is the Lamb
 
You are Holy, Holy
Are you Lord God Almighty
Worthy is the Lamb
Worthy is the Lamb
(repeat)