Khi những suy nghĩ của bạn có mục đích, bạn đã được xếp vào nhóm người mạnh mẽ. Những người này xem thất bại là một trong những con đường dẫn đến thành công.

James Allen

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
After Your Love Is Gone
Sáng tác:
Lời nhạc Modern Talking: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Oh you playing games, playing games, hurting my soul
Seven days, seven nights, without control
Oh every day, every night I was alone
When you're not next to me
Should I listen to my heart, girl
Should I listen to my brain
When you tell me, you leave me, and you give it up
Can't we still be friends?
Oh after your love is gone
I don't know where I belong
When you're not next to me, not next to me
I'm dying, crying baby
Oh, after your love is gone
Oh baby I'm so alone
When you next to me, it's ecstasy
I'm dying, crying baby
Oh you playing games, playing games, playing with love
You can run but don't hide, can't get enough
Anyway, anywhere, I'll be there
Cause you're the one for me
Cause when I give you all my heart girl
You know I will die for you
And when you tell me, you'll leave me, and you give it up
I lose my destiny