Khi những suy nghĩ của bạn có mục đích, bạn đã được xếp vào nhóm người mạnh mẽ. Những người này xem thất bại là một trong những con đường dẫn đến thành công.

James Allen

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
After the Fall
Sáng tác:
Ca sĩ: Norah Jones
Lời nhạc Norah Jones: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
I never told you about the summer
Everyday was changing
Only photographs
But life goes on
In your mind so warm
 
Out on my own now
And I like the way it feels
You couldn't come through
And I'm too far gone
 
After the fall
Do you still want it all?
 
You never told me about the winter
Everyday was changing
But I remember
But life went on
In my mind so cold
 
Out on your own now
Do you like the way it feels?
Didn't I come through?
You were too far gone
 
After the fall
I still want it all