Chớ nên vì ngượng ngùng khi mắc phải lỗi lầm nhỏ mà mãi che giấu, khiến chúng biến thành tội ác lúc nào không hay.

Khổng Tử

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Africa
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Hall & Oates
Lời nhạc Hall & Oates: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Lyrics & Music: John Oates
 
My Baby went to Africa
With the dirty lens photographer
My Baby stayin' in jungle land
With a U S body and a real light tan
My Baby went to Africa
With a make-up man and his love-sick lover
She get a couple o' grand and a two-piece suit
Let the folks back home see the native beauty
My Baby went to Africa
Gotta pack my bags and get to her
Before the lions and tigers try to jump on her bones