Tôi biết giá trị của thành công: cống hiến, làm việc chăm chỉ, và sự hy sinh không cần bù đắp cho những việc bạn muốn nó xảy ra.

Frank Lloyd Wright

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Afraid
Sáng tác:
Ca sĩ: David Bowie
Lời nhạc David Bowie: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
I wish I was smarter
I got so lost on the shore
I wish I was taller
Things really matter to me
 
But I put my face in tomorrow
I believe we're not alone
I believe in Beatles
I believe my little soul has grown
And I'm still so afraid
 
Yes, I'm still so afraid
Yea, I'm still so afraid on my own
On my own
What made my life so wonderful?
What made me feel so bad?
I used to wake up the ocean
I used to walk on clouds
If I put faith in medication
If I can smile a crooked smile
If I can talk on television
If I can walk an empty mile
Then I won't feel afraid
No, I won't feel afraid
I won't be Be afraid
Anymore
Anymore
Anymore