Tính cách không thể được hình thành trong yên bình. Chỉ có trải nghiệm mới hun đúc tâm hồn, làm rõ tầm nhìn, sản sinh ra tham vọng, và giúp đạt được thành tựu.

Helen Keller

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Adeste Fideles (first version)
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Bing Crosby
Lời nhạc Bing Crosby: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Adeste fidelis
Laeti triumphantes
Venite, venite in Bethlehem
 
Natum videte regem angelorum
Venite adoremus
Venite adoremus
Venite adoremus Dominum.
 
O come, all ye faithful,
Joyful and triumphant,
O come ye, o come ye to Bethlehem.
Come and behold Him,
Born the King of Angels!
 
O come, let us adore Him,
O come, let us adore Him,
O come, let us adore Him,
Christ the Lord.
 
Sing, choirs of angels,
Sing in exultation
O sing, all ye citizens of Heav'n above.
Glory to God
In the highest!
 
O come, let us adore Him,
O come, let us adore Him,
O come, let us adore Him,
Christ the Lord.