Những gì làm bạn đau khổ sẽ dạy bạn nhiều điều.

Benjamin Franklin

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Adeste Fideles (first version)
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Bing Crosby
Lời nhạc Bing Crosby: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Adeste fidelis
Laeti triumphantes
Venite, venite in Bethlehem
 
Natum videte regem angelorum
Venite adoremus
Venite adoremus
Venite adoremus Dominum.
 
O come, all ye faithful,
Joyful and triumphant,
O come ye, o come ye to Bethlehem.
Come and behold Him,
Born the King of Angels!
 
O come, let us adore Him,
O come, let us adore Him,
O come, let us adore Him,
Christ the Lord.
 
Sing, choirs of angels,
Sing in exultation
O sing, all ye citizens of Heav'n above.
Glory to God
In the highest!
 
O come, let us adore Him,
O come, let us adore Him,
O come, let us adore Him,
Christ the Lord.